Jdi na obsah Jdi na menu

Nový trávník založený třikrát úplně jinak

 

Nejhorší radou, kterou můžete dostat, když řešíte zaplevelený trávník, je použití herbicidních postřiků. Neexistuje nic jako "bezpečný pesticid". Použitím této takzvané tvrdé chemie docílíte jen toho, že na takový trávník bude nebezpečné si lehnout, chodit po něm bosky, nechat na něm hrát děti nebo pobíhat domácí mazlíčky. K tomu si kontaminujete půdu a vodu na pozemku až do hlubokých vrstev. Pokud chcete trávník teprve založit, nebo jste se rozhodli pro celkovou "revitalizaci" toho starého, máte tři možnosti.

První a nejdražší možností je založení trávníku pomocí předpěstovaného živého travního koberce. K tomu je potřeba nejdříve dokonale srovnat terén, strojově prokypřit půdní horizont, doplnit do půdy písek a humus, precizně položit trávní koberec a zajistit jeho pravidelnou a dostatečnou zálivku nejlépe automatickým zavlažovacím systémem. Volba konkrétního travního koberce je závislá na jeho vzhledu jen minimálně, protože důležitější je, pro jaké účely má sloužit a v jakých podmínkách bude růst. Položení travního koberce je možné kdykoli mezi už teplejším jarem a ještě teplým podzimem.

Druhou možností je kompletní vysetí nového trávníku, které je o hodně levnějším postupem. Opět je potřeba trochu srovnat terén, prokypřit půdu, případně doplnit písek a humus (např. prosátý kompost) a vysít vhodnou směs travin, nejlépe doplněnou o příměs lučních květin vč. bobovitých, které krásně kvetou, poskytují potravu hmyzím opylovačům a hlavně budou ve spolupráci se svými hlízkovými bakteriemi na kořenech obohacovat půdu o přírodní dusík.  Důležité je semínka lehce zapracovat do půdy hráběmi, lépe i udusat přes prkno nebo uválcovat a důkladně trávník kropit podle počasí a teplot následující dva až čtyři týdny. Při vhodné volbě travní směsi není potřeba řešit zálivku po vzejití trávníku. Vysetí trávníku je nejlepší co nejdříve na jaře, jakmile se prohřeje a proschne půda po zimě, nebo pak v náhradním termínu koncem léta, začátkem podzimu, jakmile pominou vedra, ale teplé dny jsou ještě před námi.

Třetí možností je pak nejlevnější způsob založení pro skutečné milovníky přírody. Jedná se o založení extenzivního trávníku přirozenou sukcesí. Holá půda sama začne zarůstat nejrůznějšími travinami i dvouděložnými rostlinami z okolí. Dokonce se může tu a tam objevit malý semenáček nějakého keře nebo stromku. Z těch všech semen, které jsou v genetické zásobárně v půdě nebo se na pozemek dostanou větrem či s pomocí zvířat, se uchytí ty, které tu mají zrovna vhodné podmínky. S takovým porostem stačí dělat jediné, aby se z něj časem stal zapojený, pestrý a odolný trávník nebo spíš kvetoucí louka - sekat nebo kosit, jakmile je porost vysoký přibližně do kolen. Nakonec, pomalu ale přece, asi tak za dva až pět let, vznikne mimořádně odolný a druhově pestrý porost, který poskytne přírodě hodně užitku a vám obrovskou radost z přítomnosti motýlů, čmeláků, ještěrek a zpěvných ptáků. Nakonec stačí takovou louku jen dvakrát až třikrát za léto pokosit, a máte hotovo. Samozřejmě z ní můžete udělat i nízký pažit po kotníky, a to jednoduše častějším sečením. I tak v trávníku pokvetou aspoň nižší druhy, jako třeba jetel plazivý nebo sedmikráska chudobka.

 

Petr Rejzek

zahradní design Geozahrady.cz

 

geozahrady-logo.png